In Soos Jesus ondersoek die skrywers Jesus se denkprosesse en sy hantering van gevoelens soos dit uit sy optrede en lering in die Evangelies blyk. Dit word weliswaar aan die hand van moderne modelle en teorieë gedoen, maar werp lig op die kreatiewe prosesse wat Jesus gevolg het.

Frequency: Annually

Normal Cover Price: R 119.00

Number of issues annually: 1

Select your preferred digital subscription option from the dropdown below

R11900

You May Be Interested In